Plany na 2019

Zarząd Główny PZŁ obdarzył zaufaniem Klub Wyżłów PZŁ i powierzył organizację w 2019 testów dla Wyżłów w klasach wielostronnej, wszechstronnej, sprawdzianu dla młodych psów, ścieżki tropowej oraz Konkursu ks. Niedbała.… Czytaj dalej…