Składki

Adres do korespondencji:

Klub Wyżłów PZŁ
Nowy Świat 35
00-029 Warszawa

e-mail: biuro@klubwyzlowpzl.pl

Nr rachunku bankowego

80 1600 1462 1872 6755 2000 0001

wpisowe do Klubu Wyżłów PZŁ

100zł

coroczna składka członkowska Klubu Wyżłów PZŁ

40zł

Składkę opłaca się na kolejny rok kalendarzowy do 31 grudnia

Kontakt do Skarbnika Klubu:

e-mail: skarbnik@klubwyzlowpzl.pl

Zgodnie z §10 pkt. 2 ust. 3) Statu Klubu Wyżłów PZŁ Członkowie Klubu mają obowiązek regularnego opłacania składek. Zaleganie z opłaceniem składki lub opłat na rzecz Klubu Wyżłów PZŁ przez okres dłuższy niż 6 miesięcy może skutkować wykluczeniem z Klubu