Zgłoszenie na szkolenie

Formularz zgłoszenia na szkolenia.

Jeden przewodnik może zgłosić się z jednym psem.

* *Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Jeśli tak, prosimy podać nr legitymacji i okręg:

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ, adresowanej do mnie korespondencji, w szczególności: powiadomień, zawiadomień, informacji i wezwań drogą elektroniczną na podany adres e-mail dotyczących szkoleń, sprawdzianów, testów i innych wydarzeń organizowanych przez Klub Wyżłów PZŁ. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów związanych z kierowaną do mnie korespondencją. Jednocześnie zastrzegam sobie prawo wycofania niniejszego oświadczenia, w wyniku czego Klub Wyżłów PZŁ utraci prawo do przesyłania korespondencji drogą elektroniczną, począwszy od dnia następnego po otrzymaniu zawiadomienia o wycofaniu niniejszego oświadczenia. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Klub Wyżłów PZŁ, moich danych osobowych, a w szczególności mojego imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, numeru legitymacji członka PZŁ, numeru legitymacji członka ZKwP, adresu e-mail, danych mojego psa (numer rodowodu, imię, przydomek, osiągnięcia etc.) w celu wykonywania statutowych celów Klubu Wyżłów PZŁ oraz realizacji przepisów Prawa Łowieckiego i statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Zostałem pouczony o przysługujących mi prawach w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych.