Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ

p.o. Prezes’a

Tomasz Sławiński

Komisja Rewizyjna

Urszula Lichniak
Kamil Bartosiński