Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ

Prezes

Przemysław Miros

V-ce Prezes d/s szkoleniowych

Piotr Bartha

V-ce Prezes d/s organizacyjnych

Andrzej Miturski

V-ce Prezes d/s hodowlanych

Tomasz Sławiński

Sekretarz

Magdalena Kozłowska

Skarbnik

vacat

Komisja Rewizyjna

Urszula Lichniak
Piotr Czartoryski – Przewodniczący KR KWPZŁ
Kamil Bartosiński