Klub

Klub Wyżłów Polskiego Związku Łowieckiego ma na celu integrację środowiska myśliwych zainteresowanych hodowlą, szkoleniem i użytkowaniem łowieckim wyżłów.

Pragniemy by stał się przestrzenią do działania, wymiany poglądów i dyskusji na temat problemów środowiska kynologii łowieckiej – jaki będzie, zależy od Nas wszystkich.