Wspomnienie spotkania Klubów Ras PZŁ

2 stycznia 2019 ówczesny Łowczy Krajowy Piotr Jenoch sprawozdając działalność Zarządu Głównego PZŁ Ministrowi Środowiska Henrykowi Kowalczykowi wymienił w punkcie 14 spotkanie Klubów Ras

Terminarz Ocen Pracy Wyżłów 2019

Prezentujemy terminarz Ocen Pracy Wyżłów oraz Testów Hodowlanych (Prób Polowych) Wyżłów 2019 
Aktualizacja 11 października 2019 13:40 oraz 19 października 2019, na podstawie uzyskanych telefonicznie