Rezygnacja zarządu

W Imieniu V-Ce Prezesa ds. hodowlanych Kol. Tomasza Sławińskiego p.o. Prezesa Klubu Wyżłów informuję o przyjęciu przez Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 26 maja 2021 rezygnacji pozostałych