Rezygnacja zarządu

W Imieniu V-Ce Prezesa ds. hodowlanych Kol. Tomasza Sławińskiego p.o. Prezesa Klubu Wyżłów informuję o przyjęciu przez Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 26 maja 2021 rezygnacji pozostałych członków prezydium zarządu ze swoich funkcji.

W najbliższych dniach Kol. Tomasz Sławiński wskaże delegację, która reprezentować będzie Klub Wyżłów na spotkaniu ws. regulaminów organizowanych przez Komisję Kynologiczną Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Zarząd Główny PZŁ.

Również w najbliższych dniach należy spodziewać się zwołania terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z uwagi na wakaty w Zarządzie Klubu.

W Walnym Zgromadzeniu może wziąć każdy członek Klubu.

Andrzej Miturski