System szkolenia w PZŁ!

Podczas pierwszego posiedzenia Zarządu Głównego PZŁ na Białorusi rzutem na taśmę, (ale jednak jednomyślnie) uchwalono system szkolenia kynologicznego w PZŁ!

PZŁ zrezygnował z zakupu terenowych limuzyn znajdując fundusze na realizację planu naprawczego dla PZŁ. Ponieważ już od 1 października 2021 każde polowanie zbiorowe będzie odbywać się z przeszkolonymi psami, niezbędne jest wprowadzenie szeregu szkoleń zarówno w formie indywidualnej jak i w 3-4 osobowych grupach. Szkolenia dla posiadaczy psów myśliwskich zrzeszonych w PZŁ potrwają do 31 czerwca 2021. Aby zachęcić myśliwych do posiadania przeszkolonych i sprawdzonych podczas sprawdzianów kynologicznych psów ZG PZŁ podjął uchwałę o 60% uldze w rocznej składce dla posiadaczy psów myśliwskich, które posiadają zaliczony sprawdzian użytkowości łowieckiej!
Zgłoszenia na szkolenia przyjmują Komisje Kynologiczne przy Zarządach Okręgowych oraz Komisja Kynologiczna Naczelnej Rady Łowieckiej dla członków niezrzeszonych w okręgach. Decyduje kolejność zgłoszeń!Edit: Niestety to tylko primaaprilisowy dzień żartów. Temat jednak jest poważny.

Andrzej Miturski