Regulamin Klubów Ras

25 czerwca 2020 r., w siedzibie ZO PZŁ w Opolu, odbyła się pierwsza część XII posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej, w czasie której uchwalono Ramowy Regulamin Klubu Grupy Ras (Klubu Rasy) Psów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego. Klub Wyżłów PZŁ przedstawia propozycję, którą przesłał Komisji Kynologicznej NRŁ oraz uchwalony regulamin i zaprasza do wymiany poglądów i opinii, które prosimy przesłać na adres: biuro@klubwyzlowpzl.pl.

Uchwalony regulamin:

Propozycja “Regulaminu Klubów” przesłana Komisji Kynologicznej NRŁ przez Klub Wyżłów PZŁ:


Na powyższy e-mail biuro@klubwyzlowpzl.pl zachęcamy do zadawania pytań członkom Komisji Kynologicznej NRŁ w czasie “spotkania w sprawie kynologii”, które odbędzie się 25 lipca 2020 o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Darz Bór!

Andrzej Miturski