OŚWIADCZENIE KOMISJI KYNOLOGICZNEJ NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

W załączeniu. —> pdf

Jelcz-Laskowice, 4.11.2019

OŚWIADCZENIE KOMISJI KYNOLOGICZNEJ NACZELNEJ RADY ŁOWIECKIEJ

W związku z przedłużającym się okresem niedomówień w odniesieniu do naszej pracy, który bezpośrednio rzutuje na sytuację polskiej kynologii, jesteśmy zmuszeni zająć nasze stanowisko odnośnie ostatnich wydarzeń i sytuacji obecnej.

W załączeniu. —> pdf