Wspomnienie spotkania Klubów Ras PZŁ

2 stycznia 2019 ówczesny Łowczy Krajowy Piotr Jenoch sprawozdając działalność Zarządu Głównego PZŁ Ministrowi Środowiska Henrykowi Kowalczykowi wymienił w punkcie 14 spotkanie Klubów Ras Psów Myśliwskich, które odbyło się 12 lipca 2018 z inicjatywy Klubu Wyżłów PZŁ jako zrealizowane zadania:

Poniżej cytaty z w/w sprawozdania:

link do sprawozdania: http://www.lowiecki.pl/aktualnosci/ZG_podsumowuje_2018.pdf