Wyniki PP z Biskupina 14.09.2019

Psy pracowały na naturalnych bażantach Obsada sędziowska: Oset Tomasz- sędzia główny Leszek Siejkowski Janusz Brodziński Agnieszka Pastucha Tomasz Wykner  

 1. STARKA Moon Eyes (wnk)- dypl. I/100pkt
 2. INUK Aleksandrovacki (wnsz)- dypl I/100pkt
 3. QUELLE Stella Venandi (wnsz)- dypl. I/100pkt
 4. ERA z Angeliky (mm)- dypl. I/100pkt.
 5. ANAT Siyegi Hunter (wwk)- dypl.I/95 pkt.
 6. WESS z Rajskiego Wzgórza (wnk)-dypl. I/95 pkt.
 7. WILLIAM Keiviento (wnk)- dypl. I/95pkt.
 8. D’Argento Vien B-MON SALAI (wwk)- dypl. I/92 pkt.
 9. FURIA FLAVER z Cisowego Lasu (wwęgk)- dypl. I/90 pkt.
 10. ALLEGRA (bi)- dypl.I/90 pkt.
 11. IBRYD Loyal Point (wnk)-dypl. I/87 pkt.
 12. KIRA z Łąkorza (wnk)-dypl. I/87 pkt.
 13. WITO Magyar Tim (wwęgk)- dypl. I/86 pkt.
 14. ALDO Brezza di Mare (bi)- dypl. I/83 pkt.
 15. DIOMEDES z Halikarnasu (p)- dypl. III/67 pkt.

bez dyplomu CAMARO Star Warriors (wwk) 36 pkt.