29 INTERNATIONALE KURZHAAR-PRUFUNG 2019

OD 10 DO 12 PAŹDZIERNIKA 2019 W OSTERHOFEN / NIEDERBAYERN

DKV wraz z DK Klub Niederbayern  jako organizatorzy i gospodarze pragną
serdecznie zaprosić wszystkich miłośników wyżłów niemieckich
krótkowłosych do wzięcia udziału w 29 IKP.

Zgłoszone mogą zostać psy, które spełniają wszystkie niżej
wymienione wymagania, a ich właściciele posiadają aktualne
uprawnienia do wykonywania polowania.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich wyżłów niemieckich
krótkowłosych znajdujących się w Księgach
Hodowlanych FCI.

Prosimy przesłać skany niżej wymienionych dokumentów na adres
biuro@klubwyzlowpzl.pl:

     * Derby lub Próby Pracy – wymagany dyplom I stopnia,
     * Solms/AZP/VGP lub Konkurs Wielo-/ Wszechstronny – wymagany dyplom I stopnia.
     * Karta oceny eksterieru ( Wystawa) przynajmniej ocena: SG – Bardzo dobry – najlepiej z Wystawy międzynarodowej.
     * Skan rodowodu z czytelną informacją o badaniu dysplazji (wymagany
wynik HD-Frei, Wolny od dysplazji).

Zamiast jesiennych SOLMSÓW Organizator może uznać kartę ocen z HZP –
jeśli oceny ze wszystkich konkurencji odpowiadają  dyplomowi I stopnia z SOLMS.

Psy, które ukończyły wyżej wymienione konkursy (Solms, AZP, VGP lub
HZP) z wyjątkowego, uzasadnionego powodu nie posiadają testu z pracy na konkurencji „przynoszenie zguby z szuwaru” (praca na żywej kaczce), muszą przedłożyć zaświadczenie o przejściu tej próby z wynikiem
przynajmniej bardzo dobrym. Zaświadczenie takie uznawane jest tylko dla
psów pochodzących z Europy i zostało zdobyte zgodnie z obowiązującym prawem ochrony przyrody, okresami ochronnymi ptactwa wodnego, okresami polowań, itd.

Psy, które na w.w. konkursach wykazały lęk przed strzałem lub inne negatywne cechy psychiki nie zostaną dopuszczone do udziału w IKP.

Darz Bór!

Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ

Klub Wyżłów
Polski Związek Łowiecki
ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa

www.klubwyzlowpzl.pl

Piotr Bartha