Koniec roku, a tu zmiany, zmiany…

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Koniec roku to dobry czas na podsumowanie pracy Zarządu Klubu. Zmiany w Prawie Łowieckim, zmiany w Zarządzie Głównym oraz w strukturach regionalnych PZŁ wymusiły ogromne zmiany w priorytetowych planach pracy zarządu Klubu. 

Początkowo zarząd Klubu podjął pracę nad zmianami Statutu Klubu. Po konsultacjach z Zarządem Głównym PZŁ i ustaleniu dalszej drogi rozwoju dla Grupy VII FCI w strukturach PZŁ, prace nad zmianami  zostały podzielone na dwa etapy:

– W dniu 22.08.2018r. przedstawiliśmy w ZG PZŁ pierwszą część zmian Statutu, która pozwala na tworzenie Klubów Ras i Klubów Regionalnych w Klubie Wyżłów przy Zarządzie Głównym PZŁ. Zmiany te zostały wprowadzone w życie przy Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Wyżłów PZŁ w dniu 09.09.2018r.

– W dniu 13.12.2018r. został przedstawiony Zarządowi Głównemu PZŁ drugi etap zmian  Statutowych, które spełniają założenia ZG PZŁ. Celem tych zmian jest przejrzysty model wybierania Zarządu Głównego Klubu Wyżłów PZŁ i harmonijny rozwój wszystkich struktur Klubu, pozwalający na autonomiczne decyzje i co najważniejsze – nie wstrzymujący organizacji imprez przez Kluby.

W przesłanej propozycji nowej struktury KWPZŁ – Zarząd Klubu Wyżłów PZŁ wybierany jest na Zjeździe  Delegatów reprezentujących Kluby Ras i Kluby Regionalne. W ten sposób wszyscy członkowie Klubu mają wpływ na Zarząd Klubu oraz jego sposób reprezentowania Klubu. Powyższe zmiany mają na celu zbudowanie jednej stabilnej polityki dla miłośników użytkowych linii psów z grupy VII, która będzie zakładała organizowanie testów i sprawdzianów użytkowości łowieckiej, z których najlepsze psy będą nominowanie na Konkurs Krajowy.  Pragniemy umożliwić budowanie regionalnych struktur klubowych dających możliwość wymiany doświadczeń,  integracji środowisk lokalnych właścicieli i hodowców psów legawych. Konkurs Krajowy im. Ks. Niedbała ma być uhonorowaniem zarówno dla psa jak i przewodnika całorocznej ciężkiej pracy na rzecz użytkowości łowieckiej.

Zadaniem Zarządu Klubu Wyżłów PZŁ jest przygotowanie wraz z Klubami Ras i Klubami Regionalnymi kalendarza imprez testów użytkowości, przygotowanie szkoleń i warsztatów dla przyszłych przewodników jak i nadzór nad organizowaniem testów i sprawdzianów użytkowości łowieckiej przez Kluby Ras i Kluby Regionalne. Wspieranie lokalnych inicjatyw propagujących polowanie z psem legawym oraz koordynowanie i reprezentowanie Środowiska jako zintegrowanej grupy przed ZG PZŁ.

Kluby Ras przede wszystkim mają służyć rozwojowi rasy, przez który rozumie się poszerzanie wiedzy przez miłośników, a przede wszystkim hodowców danej rasy. Klub Rasy ma być podporą i wsparciem edukacyjnym dla członków. To baza informacji o rasie, dzięki czemu selekcja staje się łatwiejsza. By do tego dojść z pewnością potrzebni są fachowcy w danej rasie, którzy podzielą się z innymi swoją wiedzą. Klub służyć ma także lepszej komunikacji między członkami, przez co rasa na pewno zyska.

Kluby Regionalne to przede wszystkim lokalna integracja, zrzeszenie wszystkich ras w danym regionie, to kopalnia talentów i oddolnych inicjatyw. To wspólna realizacja pomysłów, a sukces zapewni dobra lokalna komunikacja, bliskość działań – czyli łatwiejsza organizacja. Z duchem zasady „działaj lokalnie – myśl globalnie”.

Tym samym zakończył się okres pięciomiesięcznej pracy zarządu związanej z przebudową struktury funkcjonowania Klubu Wyżłów PZŁ. 

Nadchodzący rok to czas na kreowanie wizji przyszłości. Pomimo zmian w Regulaminie Hodowli psów Grupy VII (spowodowanych zmianami w Prawie Łowieckim) chcielibyśmy pracować nad wdrożeniem nowego systemu oceny, organizacji testów i sprawdzianów. Praca u podstaw przez organizację pod sztandarem Klubów Ras i Klubów Regionalnych szkoleń, testów i sprawdzianów dla psów według jasnych i przejrzystych kryteriów -mamy nadzieję – pozwoli w przyszłości na nawiązanie współpracy z organami ZKwP. Umożliwienie Klubom Specjalistycznym organizacji w/w imprez pozwoli na rozwój kynologii użytkowej w Polsce.

Tymczasem drodzy przyjaciele – zachęcamy do zrzeszania się Rasowo i lokalnie- działajmy wspólnie, ponad podziałami na rzecz legawców ! RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ !

Andrzej Miturski