Leśna ocena użytkowości łowieckiej w Radomiu

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Radomiu zaprasza na “Leśną ocenę użytkowości łowieckiej wyżłów” tj. egzamin użytkowości łowieckiej w warunkach naturalnych, który odbędzie się dnia 10 listopada 2018r na terenie Okręgu Radomskiego PZŁ.

Program:
godz. 730 – rejestracja i przegląd weterynaryjny,
godz. 800 – rozpoczęcie,
godz. 840 – 1400 – polowanie – ocena pracy psów w terenie,
godz. 1530 – zakończenie
Opłata za uczestnictwo w ocenie 1 psa wynosi:
100zł dla właściciela, który jest członkiem PZŁ oraz 100zł+VAT (123zł) dla pozostałych uczestników

Zgłoszenia proszę nadsyłać do dnia 31 października 2018r na adres zo.radom@pzlow.pl wraz z kopią rodowodu psa, skanem legitymacji ZKwP (właściciela i przewodnika), skanem legitymacji PZŁ (członkowie).

Ze względów organizacyjnych liczba psów biorących udział w ocenie będzie ograniczona.

O zakwalifikowaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń wraz z obowiązkowymi załącznikami i dokonaną wpłatą (nr konta 17 1560 0013 2354 3372 9000 0001).

Po zamknięciu listy zgłoszeń uczestnicy zostaną poinformowani o szczegółach drogą elektroniczną.

Szczegółowych informacji udziela:
Kol. Konrad Mąkosa – konrad.makosa@wp.pl lub tel. 602 644 691

Uwaga: W przypadku wystąpienia opadów śniegu ocena zostanie odwołana.

źródło: www.pzl.radom.pl/aktualnosci/lesny-konkurs-dla-wyzlow

Andrzej Miturski