Zmiany w Klubie

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 25 listopada 2017 roku, w siedzibie  Zarządu Głównego PZŁ  w Warszawie przy
ul. Nowy Świat 35, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Klubu Wyżłów przy PZŁ .

Mimo szczytu sezonu na polowania zbiorowe oraz odbywającej się w tym samym terminie międzynarodowej wystawy psów rasowych w Kielcach, w obradach Walnego Zgromadzenia wzięło udział 19 członków Klubu, co stanowiło kworum.

Głównymi punktami Walnego Zgromadzenia był wybór nowych członków Zarządu Klubu oraz Komisji Rewizyjnej.

W tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd w następującym składzie :

Prezes Zarządu – Przemysław Miros

Vice Prezes do spraw organizacyjnych – Piotr Bartha

Vice Prezes do spraw szkolenia – Potr Wachnik

Do Komisji Rewizyjnej wybrano :

Piotr Czartoryski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Urszula Lichniak – członek komisji

Kamil Bartosiński – członek komisji

 

Walne Zgromadzenie zakończyło się dyskusją dotyczącą przyszłości Klubu i zadań jakie czekają Klub w nadchodzącym sezonie.

Plany na nadchodzący sezon umieścimy wkrótce na stronie

Zarząd Klubu

Miros Przemyslaw