Nowości

Wspomnienie spotkania Klubów Ras PZŁ

2 stycznia 2019 ówczesny Łowczy Krajowy Piotr Jenoch sprawozdając działalność Zarządu Głównego PZŁ Ministrowi Środowiska Henrykowi Kowalczykowi wymienił w punkcie 14 spotkanie Klubów Ras

Klubowe polowanie na kaczki.

Po radomskim Hubertusie, Klubowicze spotkali się na wspólnym polowaniu na ptactwo wodne. Polowanie odbyło się na terenie nadleśnictwa Dobieszyn dzięki zaangażowaniu Kolegów Tomasza Wdowskiego