Deklaracja członkowska


Aby przystąpić do Klubu Wyżłów PZŁ należy
1. Być członkiem Polskiego Związku Łowieckiego (Jak zostać myśliwym?)
2. Być uprawnionym do wykonywania polowania na terenie RP zgodnie z zapisami Prawa Łowieckiego
3. Wypełnienić Deklarację Członkowską Klubu Wyżłów PZŁ i odesłać jej skan na adres e-mail Klubu: biuro@klubwyzlowpzl.pl
4. Po akceptacji deklaracji przez Zarząd Klubu, kandydat otrzyma e-mail zwrotny z numerem rachunku bankowego Klubu. Wpisowe do Klubu wynosi 100zł, składka roczna 40zł.
5. Po otrzymaniu wpłaty na konto/dokumentu potwierdzającego wpłatę, składający deklaracje otrzyma e-mail z informacją o przyjęciu w poczet członków Klubu Wyżłów PZŁ.

Plik do ściągnięcia: deklaracja_czlonkowska

Nr rachunku bankowego

80 1600 1462 1872 6755 2000 0001

wpisowe do Klubu Wyżłów PZŁ

100zł

coroczna składka członkowska Klubu Wyżłów PZŁ

40zł

Kontakt do Skarbnika Klubu:

e-mail: skarbnik@klubwyzlowpzl.pl

Zgodnie z §10 pkt. 2 ust. 3) Statu Klubu Wyżłów PZŁ Członkowie Klubu mają obowiązek regularnego opłacania składek. Zaleganie z opłaceniem składki lub opłat na rzecz Klubu Wyżłów PZŁ przez okres dłuższy niż 6 miesięcy może skutkować wykluczeniem z Klubu

Prosimy również wypełnić poniższy formularz Formularz rejestracji online

Proszę o wypełnienie deklaracji członkowskiej. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

Deklaracja członkowska:
* indicates required field