0

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Opublikowana została lista psów przyjętych na tegoroczne IKP na Węgrzech. Impreza będzie miała rekordową frekwencję. Zgłoszono ponad 200 psów z Niemiec, Austrii,