2

Walne Zgromadzenie Klubu – Jankowice 22.04.2017 r.

Chociaż od założenia Klubu minęło tylko 3,5 roku, to czas ten był z pewnością szczególny i ważny dla samej idei której Klub miał służyć. Przez te lata wykonaliśmy kawał roboty której efekty zawiera sprawozdanie zarządu, poznaliśmy postawę środowiska, sprawdziliśmy w jaki sposób układa się współpraca z okręgowymi zarządami PZŁ i zarządem głównym, zbudowaliśmy sieć kontaktów międzynarodowych. Zarząd uznał, że w związku z nowymi zadaniami czekającymi Klub, a w szczególności z organizacją IKP w 2019 r., trzeba wystąpić o weryfikację mandatu przez Walne Zgromadzenie, pomimo iż formalnie kadencja zarządu upływa dopiero latem 2018 r..

W minioną sobotę, dzięki uprzejmości nadleśnictwa Kobiór, spotkaliśmy się w salkach dydaktycznych Rezerwatu Żubrów, w miejscu gdzie Klub się zawiązywał. Lokal który dostaliśmy do dyspozycji spełnia wszelkie warunki potrzebne dla tego typu spotkań, więcej, trzeba powiedzieć, że przez ostatnie lata warunki jeszcze się poprawiły.

Chociaż kwiecień jest miesiącem walnych zgromadzeń w kołach łowieckich, również okresem wiosennych prób pracy, udało się zebrać statutowo zdefiniowaną ilość członków Klubu, niezbędną do podejmowania wiążących decyzji. Trzeba szczególnie podziękować Kolegom którzy dotarli na spotkanie z odległych stron (Wejherowo, Rzeszów, Warszawa). Spotkanie przebiegło w spokojnej, rzeczowej atmosferze.

Walne Zgromadzenie przyjęło bez zastrzeżeń sprawozdania zarządu Klubu oraz komisji rewizyjnej. Po tym głosowaniu zarząd Klubu oraz jedyny obecny na sali członek komisji rewizyjnej złożyli rezygnację z pełnionych funkcji.

Głosowanie wyłoniło nowy skład zarządu Klubu:

  1. Zbigniew Ciemniewski – Prezes Klubu
  2. Jan Bełz – v-ce Prezes ds. organizacyjnych
  3. Przemysław Miros – v-ce Prezes ds. szkoleniowych

oraz komisji rewizyjnej

  1. Piotr Czartoryski – Przewodniczący
  2. Jan Adamczak – członek
  3. Dorota Parka – członek (mandat Koleżanki Doroty, nieobecnej z ważnych osobistych powodów na WZ, pozostał z poprzedniej kadencji).

Zebranie zakończyliśmy w dobrych nastrojach w Wiejskiej Karczmie, znanej kynologom łowieckim z wielu udanych imprez.

 

Zbigniew Ciemniewski

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *