63

Certyfikat użytkowości łowieckiej ZKwP – droga przez mękę, tylko dokąd?

„Witam,

 Regulamin organizacyjny par.2 pp3

c/ członek Związku posiadający psa zarejestrowanego w Związku Kynologicznym w Polsce i zainteresowany wydaniem certyfikatu użytkowości składa do Zarządu Głównego wniosek o wydanie takiego certyfikatu, do którego załącza:

 – potwierdzoną kopię karty ocen z przeprowadzonych egzaminów

 – potwierdzoną kopię legitymacji członkowskiej Związku, dokumentującą opłatę składki członkowskiej za bieżący rok;

 d/ Zarząd Główny w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku, o którym mowa w ppkt. c, dokona:

 – weryfikacji (porównania) przesłanej karty ocen z protokołem z egzaminów

 – wysłania zainteresowanemu członkowi Związku certyfikatu użytkowości;

 c/ certyfikat użytkowości, o którym mowa w ppkt. c, wystawiany jest jednorazowo (jeden raz w życiu psa) na podstawie uprawniającego do tego egzaminu; zdobywanie dalszych stopni wyszkolenia, po wystawieniu w/w certyfikatu, dokumentowane jest w książeczce startowej psa/suki i nie stanowi podstawy do zmiany treści już wystawionego certyfikatu.”

Taką oto, konkretną informację uzyskałem z Zarządu Głównego ZKwP w odpowiedzi na moje zapytanie dotyczące sposobu uzyskania certyfikatu użytkowości dla mojej Gapy.

Siadłem do praktycznej strony zadania i przeanalizowałem swój wysiłek potrzebny dla otrzymania certyfikatu – wyjazd z Jankowic do Rybnika (wg Google Maps 37,9 km w jedną stronę – czas 38 minut bez korków, też oczywiście w jedną stronę) w jeden z 3 dni w tygodniu, po południu (niestety zwykle pracuję). To wszystko w celu otrzymania pieczątki na legitymacji ZKwP oraz pieczątki na kopii karty oceny z konkursu. Pomyślałem przez chwilę i po prostu zrezygnowałem.

We wszystkich znanych mi procedurach dotyczących potwierdzenia płatności wystarczy kopia skutecznie wykonanego przelewu a weryfikację karty ocen konkursu, przez ZG ZKwP, zapowiedziano już w miłym mailu z Warszawy. Czemu ma więc służyć mój wysiłek, czas i koszt który muszę ponieść? Wreszcie, co realnie z tego czasu i wysiłku dla mnie i mojego psa wynika?

Pisałem to już wielokrotnie ale im dłużej o tym myślę, tym sprawa certyfikatu użytkowości łowieckiej, w polskim wydaniu, wydaje mi się bardziej kuriozalna. Trzeba też powiedzieć, że jest ona jak mało która, papierkiem lakmusowym relacji ZKwP/PZŁ i sposobu myślenia o kynologii łowieckiej w ogóle.

Czyż certyfikatu, jaki by on miał nie być, nie powinna wydawać instytucja przeprowadzająca testy wymagane do tegoż certyfikatu? Uznanie tego certyfikatu przez inne instytucje to już osobna kwestia ale jeżeli konkursy PZŁ organizowane są według zasad FCI i sędziowane przez sędziów FCI, a ZKwP jest elementem struktury FCI i podlega jej zasadom to wydaje mi się, że problem zgodności nie powinien istnieć. Chyba, że problemem jest to,  kto jest ważniejszy?

 

Zbigniew Ciemniewski

63 Comments

 1. … a co to za twór „dokumentowane jest w książeczce startowej psa/suki”
  ciekawi mnie ten dokument
  … w czyjej od ma być dyspozycji,
  temat dobry i stanowi zaczątek „certyfiakcji” psów podobnie jak w niemczech

  • To w moim pojęciu nie dotyczy psów myśliwskich tylko różnych PT itp.
   Co do certyfikacji jak w Niemczech to cholernie daleka droga przed nami, choć czasem zdarzają się rzeczy o których nie śniło się nawet filozofom.

 2. a może wprowadzić coś na podobę dla psów klubowych
  opracować wzór wydrukować i rozdać członkom na każdego psa
  może warto?

 3. kol. Tomaszu to nie od razu o certyfikacje chodzi tylko o rejestr ocen z i wyników z konkursów w formie książeczki będących w posiadaniu właściciela psa.
  Certyfikaty i owszem, ale powoli …

  • Taki rejestr jest bez wątpienia potrzebny ale na razie nie sposób uzyskać informacji o wynikach prób i konkursów na poziomie organizatora czyli PZŁ. Według mojej wiedzy istniejący obowiązek informowania ZG PZŁ przez poszczególne ZO, organizatorów konkursów, nie jest przestrzegany. Ostatnio próbowałem uzyskać informację o wynikach Międzynarodowych FT w Busku – do dzisiaj nie ma. Osobną kwestią jest do czego zapisy w takiej indywidualnej książeczce miały by być wykorzystywane? Jeżeli wprowadzić obowiązek, a tak jest np. w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech, wpisania każdego konkursu do książeczki, również tego nie zaliczonego, to stali bywalcy, „łowcy wyników” imprez kynologicznych natychmiast oprotestują taką zasadę. Próbowałem zachęcić władze ZKwP do wprowadzenia zasady obowiązkowego wpisu wyniku konkursu czy prób przez sędziów do oryginału rodowodu, tak jak to jest praktykowane w Europie – ciiiiiisza!!
   Żeby wprowadzić tego typu zmiany trzeba mieć możliwość podejmowania skutecznych decyzji a nie tylko możliwość dawania dobrych rad.

 4. Certyfikat użytkowości wydawany przez ZKwP służy jako „przepustka” do klasy wystawowej która zazwyczaj jest mniej oblegana. Dzięki temu, właściciel takiego „użytka” ma większe szanse na osiągnęcie „sukcesu” na wystawie. Ponadto taki „certyfikat” to argument przmawiający, że jego posiadacz ma prawo nazywać się psem pracującym mimo, że jego właściciel nigdy strzelby nie widział, a tym bardziej pies na polowaniu nigdy nie był. Podobną funcję pełni dyplom z Prób Polowych, ale to osobny temat…
  Czemu natomiast mogą służyć proponowane rejestry, książeczki… ?

 5. kol. Tomku myślę, ze jeśli będą uczciwie prowadzone i konsekwentnie egzekwowane przez sędziów na konkursach stanowić będą obraz umiejętności psa

 6. Witam ponownie .
  „Sprawa Certyfikatu użytkowości psów myśliwskich ” przeglądam strony klubu i znalazłem ten temat .Pozwolę sobie postawić pytanie „Co jest grane” ?
  może tutaj uzyskam sensowną odpowiedz. Czytając ten materiał dochodzę do wniosku że kolega jest niezbyt zadowolony z ” udogodnień ” związanych z procedurą otrzymania Certyfikatu użytkowości którego wystawienie zostało powierzone Związkowi Kynologicznemu w Polsce.Otóż ja również nie jestem zadowolony z takego rozwiązania . Zapytałem kiedyś ZG ZKwP czy mam prawo otrzymać Certyfikat dla mojego psa i przedłożyłem stosowne dokumenty tj dyplomy z Konkursów które uzyskał w Polsce a które w innych okolicznościach skutkują wydaniem Certyfikatu. Odpowiedz przyszła szybko i była negatywna . Poinformowano mnie ,że Certyfikaty użytkowości wydawane są tylko członkom ZKwP. Sprawa dla mnie jasna, niespełniłem NAJWAŻNIEJSZEGO z kryteriów nie jestem członkiem ZKwP więc nie będę mógł nigdy startować z moim psem na wystawach w klasie użytkowej w Polsce.
  Czytając inny Portal zauważyłem ogłoszenie o mającej odbyć się 11 kwietnia tego roku Pierwszej Krajowej Wystawie Użytkowych psów ras myśliwskich , pomyślałem warto by było pojechać pokazac prawdziwego „użytka ” z kopiowanym ogonem co by „coś dla potomnych ostało „. Niestety nie można !
  Czytając dalej stronę Klubu pokusiłem się o przeczytanie Statutu. Wszystko pięknie rozpisane tylko działać . Nawet rozwój Regionalny nakreślony, bardzo potrzebna działalność , moim zdaniem najważniejsza bo dociera do tych
  ” najbardziej potrzebujących ” i krzewi rzeczywistą kynologię myśliwską.
  Może się zapisać ? może bym się nadał , może mógłbym w czymś pomóć może zostałbym przyjęty , gdzieś na rejonie coś zorganizować ,pokazać
  Młody Klub członków potrzeba , wymagania spełniam, członkiem PZŁ jestem ponad 20 lat . Klikam w deklarację czytam i …. niewierze ……data przyjęcia do ZKwP i nr legitymacji (pole z gwiazdką wypełniamy koniecznie) !
  Tu postawię kilka pytań co właściwie jest grane ? kiedy do tej kynologi myśliwskiej nad którą tak się ” biadoli” o którą tak się martwicie dotrze XXI wiek ?
  Czy mam prawo czuć sie dyskryminowany czy Takie traktowanie członka PZŁ jest zgodne ze Statutem PZŁ Jestem Polakiem , poluję tylko w Polscei z rodowodowym, sprawdzonym psem myśliwskim zarejestrowanym w organizacji podlegającej FCI .
  Trudno wpaśc na pomysł i otworzyć się na nowe ? Nie potrzeba dużo tylko zmienić zapisy i umożliwić wstęp do działania innym zrzeszonym w FCI.
  W statucie Klubu nie ma słowa o przyjmowaniu członków zrzeszonych w ZKwP a jak to jest w praktyce , po co ta róbryka w deklaracji członkowskiej ?

  Zdaję sobie sprawę że to nie miejsce na uzyskanie wszystkich odpowiedzi ale niewątpliwie problemy są powiązane . Przepraszam jeśli zaśmieciłem wątek jestem jednak przekonany , że wyjaśnienie tych kilku kwestii (lub wydanie opinii ) będzie bardzo pomocne.
  Pozdrawiam IreK N
  PS może należało napisać w innym temacie np. Dokąd zmierzamy,,Zle sie dzieje w kynologii łowieckiej ?

  • Cieszę się z tego głosu bo sprawa jest naprawdę ważna, rzec by można strategiczna. Najpierw rzecz zasadnicza – nie ma obowiązku bycia członkiem ZKwP jeżeli chce się zostać członkiem Klubu Wyżłów PZŁ. Paragraf 8 pkt. 1 Statutu Klubu mówi wyraźnie kto może zostać członkiem Klubu. Czym innym jest deklaracja którą wypełniając podajemy swoje dane potrzebne w Klubie. Jeżeli ktoś nie jest członkiem ZKwP, to w rubryce o to pytającej wpisuje – Nie jestem członkiem ZKwP. Taki wpis nie zamyka możliwości przyjęcia do Klubu.
   Pozdrawiam i zapraszam serdecznie do Klubu

   • Hallo , witam ,
    dziekuję za wyjaśnienie kwestii wypełnienia deklaracji członkowskiej.
    Wracając do meritum Certyfikat wystawiany przez ZKwP tylko swoim członkom jest w moim odczuciu dokumentem spreparowanym dla własnych potrzeb nie mającego wpływu na polepszenie sytuacji w kynologii łowieckiej a w mojej ocenie , rozwój ten wręcz blokuje ,uniemożliwiając mi realizację zadan statutowych mówiących o propagowaniu kynologii łowieckiej . Czy Zarząd Klubu Wyżłów przy PZŁ lub jego członkowie mogą udzielić mi odpowiedzi w oparciu o Statut PZŁ , opinie Prawnika , Rzecznika jak należy ten problem rozwiązać.,czy ZKwP ma takie prawo ?
    Zwracam się do Zarządu Klubu z takim zapytaniem bo uważam ,że takie własnie sytuacje powinny być dokładnie przeanalizowane i należy wyciągnąc odpowiednie wnioski . Czy na taką pomoc mogę liczyć ? Działalność kynologiczna to nie tylko wystawy i konkursy to rówmież cała góra uregulowań prawnych i statutowych których myśliwy czy też mener znać nie musi ale powinien mieć za plecami instytucję (np.Klub ,) która czuwa by nie nastąpił konflikt interesów .Prawidlowe uregulowania prawne i statutowe to podstawa do harmonijnej współpracy z innymi organizacjami o poddobych kierunkach działań. Jeśli uda nam się współnie tę kwestie wyjaśnić , będzie to napewno krok ku lepszemu.
    Irek N.

    • Kolego Irku,
     ta sprawa ciągnie się w dyskusjach od dłuższego czasu. Faktycznie układ wygląda tak – ZKwP, w oparciu o wyniki prób i konkursów organizowanych przez PZŁ, wydaje „certyfikaty użytkowości” tylko członkom ZKwP i na potrzeby ZKwP (kwalifikacja do hodowli, możliwość wystawienia psa/suki w klasie użytkowej). PZŁ nie miał i nie ma żadnego systemu certyfikowania psów myśliwskich.
     Co zrobić żeby to zmieniać? Najpierw trzeba wyartykułować w PZŁ definicję psa ułożonego do polowania. Ten problem jest na tapecie 50 lat !! i na razie nic się nie zmieniło.

     • Witam kol Zbyszku,
      moj glos w dyskusji – jesli ktos mi powie mi ,ze z tylka wyrasta mi ogon to napewno nie uwierze , ale jesli 10-ciu zrobi to samo to prznajmniej odwroce sie do tylu ….
      dlatego zrobilem jak zrobilem .
      wracajac do mojego zapytania czy ktos mi wyjasni na jakiej podstawie ZKwP zabrania mi wystawienia mego psa na krajowej wystawie uzytkowych psow mysliwskich w odniesieniu do Statutu PZL .Czy to jest w gestii Prawnikow PZL, Klubu czy kogo ? Mam zapytac w Brukseli czy Strasburgu ?? Mam obawy ,ze jesli ta kwestia nie zostanie wyjasniona to dzalanie pewnych struktor doprowadzi do cakowitego zakazu polowania z psem mysliwskim pochodzacego z ” Innego gniazda „

 7. Mój klub DK zrzesza 175 członków w tym kilkunastu czlonków z innych krajów posiadających jedną pasję Deutsch Kurzhaar .Nieważne jest skąd przyjeżdzają , nieważne gdzie polują nie ważny jest kolor skóry i wyzananie religijne , jedynym kryterium przynależności do klubu jest posiadanie psa rasy DK z rodowodem organizacji zrzeszonej w FCI. Można należeć jednocześnie do kilku klubów rasy w zależności od upodobań . Nie wiem ilu członków działa w Waszych strukturach ale myślę że takie bezsensowne ograniczenia dostępu są bardzo nie ” na czasie”
  Dobranoc

  • Szanowny Kolego Irku,
   dokładnie taka sama zasada obowiązuje w Klubie Wyżłów ZKwP. Różnica między naszym a niemieckimi klubami polega jedynie na tym, że tamte mają uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania hodowli, organizacji wystaw itp. czego nasz klub nie ma. To wynika ze sposobu zorganizowania kynologii w kraju.

   • i nad tym należy ubolewać że Klub Wyżłów PZŁ nie może nadzorować hodowli psów które mają użytkować myśliwi członkowie tego Zrzeszenia
    Tak to już jest w Kraju nad Wisłą zorganizowane .Co stoi na przeszkodzie aby nabyć takie uprawnienia ?

 8. Hmm na pewno ZKwP, bo trudno jest się dzielić przywilejami… i oczywiście każdy pies użyty w hodowli to KASA na rauty dla ZKwP, bo założeniem nie jest tu jakość hodowanych psów, a ilość – relatywnie przekładająca się na stan konta ZKwP…
  Jak już zostało tu napisane, u nas się psy ROZMNAŻA, a nie hoduje 🙁

 9. robia to na co Im sie pozwala ,! tylko jak rozpoznac kto jest kto ? gdyz bardzo czesto to te same osoby !

 10. ” ….. wracajac do mojego zapytania czy ktos mi wyjasni na jakiej podstawie ZKwP zabrania mi wystawienia mego psa na krajowej wystawie uzytkowych psow mysliwskich w odniesieniu do Statutu PZL .Czy to jest w gestii Prawnikow PZL, Klubu czy kogo ? Mam zapytac w Brukseli czy Strasburgu ?? Mam obawy ,ze jesli ta kwestia nie zostanie wyjasniona to dzalanie pewnych struktor doprowadzi do cakowitego zakazu polowania z psem mysliwskim pochodzacego z ” Innego gniazda „
  Kolego Irku,
  tutaj logika organizatorów wystaw jest prosta. Wystawy traktowane są jako wydarzenia wewnętrzne w ZKwP a nie jako imprezy otwarte, a to jest z kolei interpretowane w taki sposób, że zamyka drogę osobom nie będącym członkami ZKwP ale mającym psa z rodowodem FCI. System jest oczywiście dziurawy bo np. po roku nie płacenia składki w ZKwP tracimy członkostwo ale numer rejestracyjny psa w oddziale pozostaje a nikt obecnie nie sprawdza zgłaszającego psa na wystawę w inny sposób. Sprawa ta ma też inny wątek omawiany na stronie. Kupując psa w hodowli zarejestrowanej w ZKwP musimy zapisać się do ZKwP przynajmniej na 1 rok aby dostać rodowód!! Jeżeli nie zapiszemy się dostaniemy tylko metrykę, choć to moim zdaniem jest bezprawne ale tak działa to w realu.

 11. probuje caly czas uzyskac odpowiedz czy to ” zamykanie drogi ” jest zgodne ze Statutem PZL / FCI

  • Sprawa jest pewnie złożona ale moim zdaniem, podstawowy problem tkwi w tym, że nie ma stron w tej rozmowie, a co więcej trudno się też doszukać pozytywnego myślenia, opartego o chęć zmiany na lepsze. Z pewnością ten temat będzie na stronie wracał.

 12. poszukalem dzis troche w internecie i znalezlem tekst ” Porozumienia o wspolpracy PZL / ZKwP z 29.11.2011 r o ktorym poprostu zapomnialem.Czytajac to porozumienie wiele rzeczy sobie wyjasnilem . Prosze o kontynuowanie tego watku w rozmowach „na szczycie” gdyz mysliwych polujacych z psami z rodowodem FCI ( niekoniecznie z ZKwP) bedzie przybywac i tekie sytuacje nalezy uwzglednic w regulacjach Statutowych.
  Pozdrawiam
  Irek N.

 13. Kolego Irku:
  1. jakie jest pochodzenie Twojego psa?
  2. Czy posiada rodowod FCI ?
  3. Jakie konkursy ma zaliczone?

  • Zakładam ze pies jest zarejestrowany w Klubie DKV.
   Zgłasza Kolega psa na wystawę, podaje numer rodowodu wystawionego przez Klub DKV, wnosi opłatę jak za psa zarejestrowanego poza granicami Polski, przesyla kopie karty ocen z konkursu polskiego lub niemieckiego.
   i wystawia pieska na wystawie w klasie uzytkowej, lub na wystawie psow uzytkowych.
   Jedyny problem to opłata. w Euro a nie Pln.

   • Kol Adamie dzekuje za info . Moze sie gdzies nieprecyzyjnie wyrazilem ale nie o to mi chodzi. Temat dotyczy Certyfikatu uzytkowosci wydawanego przez ZKwP tylko swoim czlonkom ! Pominmy fakt ze sprawdzalem psa w Niemczech i mam prawo do uzyskania certyfikatu z VDH (dwa tygodnie koszt – 15 Eur) Moj klub DK jest tez czescia skladowa VDH i przy wydawaniu Certyfikatu nie jestem agitowany (zmuszany) do niejako „podwojnego” czlonkostwa w VDH. Co mnie zainspirowalo do zapytania tu na stronie Klubu, to forma odpowiedzi ZG ZKwP , ze certyfikat wydaje sie na podstawie … i tylko dla czlonkow ZKwP
    Rozumiem intencje przyswiecajace pomyslodawcy tego zapisu ” tylko czlonkom ZKwP” ale na powyzszym przykladzie kiedy jako Polak czlonek PZL majacego sprawdzonego TYLKO na polskim konkursie psa z rodowodem FCI nie uzyskam certyfikatu ZKwP . Idac dalej bez tego certyfikatu nie moge wystawiac pieska na wystawie w klasie uzytkowej, lub na wystawie psow uzytkowych..
    Czy zle cos rozumuje ?

    • Kolego Irku:
     Pies zarejestrowany w VDH – otrzymuje cert. uzytkowosci VDH, i jest honorowany we wszystkich krajach FCI.
     Pies moze otrzymać certyfikat tylko w kraju jego rejestracji, spałniając warunki jego ( kraju rejestracji) otrzymania

     • Szanowny Adamie,
      jak wytłumaczysz, że moje suki mają czeskie certyfikaty użytkowości nie mając rejestracji w Czechach? Zresztą trzeba powiedzieć, że te certyfikaty dostaje się za darmo razem z dyplomem ukończenia konkursu.

     • Kolego Prezesie: WĄTPIE 🙂 na Pańskiej stronie takowego nie widać

     • To to to nie jest certyfikat użytkowości…. wydawany przez CMKU – w Czechach.
      🙂

     • Kolego Zbyszku czy ZKwP i czeski związek kynologiczny (nie znam nazwy ) podpisały jakieś ” porozumienie ” które umożliwiło uzyskanie czeskiego certyfikatu bez przerejestrowania psa (suki) . Czytałem że takowe są podpisywane ciekawi mnie jak to tam jest zorganizowane ?

     • O ile wiem takiego porozumienia nie ma a ZKwP wydaje certyfikaty użytkowości w oparciu o dyplomy z konkursów międzynarodowych w Czechach. Był zresztą ostatnio problem z definicją tego co jest konkursem międzynarodowym. Myślę, że byłby problem z uzyskaniem zgody na wystąpienie suki w klasie użytkowej w oparciu o pokazany certyfikat użytkowości. Dla mnie jest pewną formą paranoi aby instytucja A wystawiała certyfikat w oparciu o dyplom instytucji B. Chorobliwa walka o monopol w miejsce zabiegania o optymalne realizowanie zadania – to jest stare jak ludzkość.

     • Dodam jeszcze – jest w ramach FCI problem ze standaryzacją wymagań hodowlanych i użytkowych, o czym pisałem w innym miejscu. Nie ma w związku z tym automatycznego uznawania dyplomów z konkursów np. czeskich przy certyfikatach użytkowości. Ciągle jest też opór przed postawieniem wymagań użytkowych na właściwym poziomie ponieważ łamie to od razu szczęśliwy świat tysięcy wystaw i kolejnych inter-hiper-superchampionatów i tysięcy psów na wystawach w pogoni za nimi. Proszę sobie wyobrazić, że jeszcze nie tak dawno prominentni działacze ZKwP postulowali całkowite zniesienie wymagania testów użytkowości wyżłów jako warunku dopuszczenia do hodowli!!

     • Adamie, czy myślisz, że w oparciu o ten certyfikat użytkowości łowieckiej nie dostanę czeskiego certyfikatu w związku kynologicznym? Myśl, że dostanę ale nie jest mi do niczego potrzebny.

     • to to , to nie jest „certyfikat” a zaświadczenie.
      skoro nie jest Ci potrzebny, to czemu wprowadzasz w bład używajac niestosownej terminologi nazw, z zasady wprowadzajac w błąd czytelnika.
      Uważam że Certyfikatu Użytkowości CMKU – nie otrzymasz. i nie uwierze jak nie zobacze :).

    • VDH – jest organizacja zbudowaną z Klubów.
     Jesli jest Kolega członkiem Klubu np. DKV jest Kolega automatycznie członkiem VDH. !!!
     W Polsce są Oddziały – rożnica jest taka , że oddział jest „Klubem” hodowców wszystkich ras 🙂 a nie jednej jak jest to w Niemczech czy Czechach. bedąc członkiem oddziału jest sie bez przymuszania członkiem Klubów Komisji, lub z własnej chęci Klubów „wybieralnych”

     • Kolego Adamie, te struktury są tak różnie skonstruowane i realizują tak inaczej zadania, że porównania tego typu raczej nie opisują rzeczywistości tylko ją zamazują.

     • temat struktur w dużym skrócie.
      Ja + Wnk wstępuje do DK ( klubu rasy)
      kilka DK zrzesza Deutsch- Kurzhaar -Verband ( 40 DK) DKV jest podległy JGHV-(Jagdgebrauchshundverband ) ,JGHV zrzesza 319 różnych organizacji i związków, razem 180 000 przewodników psów różnych ras myśliwskich. Te organizacje powyżej + inne kluby ras psów myśliwskich dbają o psy myśliwskie ,
      a ,że zajmują sie min. hodowlą psów to automatycznie należą do VDH – organizacji zrzeszjącej wszystkie pozostałe kluby rasy psów .Na podstawie zawartych porozumień pomiędzy tymi organizacjami, płacąć 30 srebrników na rok ( opłata członkowska ) mam prawo brania udziału we wszystkich imprezach kynologicznych pod egidą FCI, a w imprezach o charakterze sprawdzianów , konkursów po spełnieniu określonych wymogów kwalifikacyjnych. Ostatnio zaszło kilka drobnych zmian związanych z działalnością” ekologów” ale ogólnie „struktura” ma się dobrze.

 14. „Pies moze otrzymać certyfikat tylko w kraju jego rejestracji, spałniając warunki jego ( kraju rejestracji) otrzymania ”
  gdzie moge o tym poczytac ?

  • http://www.zkwp.pl/zg/regulaminy/Regulamin_wystaw_psow_rasowych_ZKwP.pdf

   II. pkt 6 ( 3 strona)
   Certyfikat użytkowości wydaje się:
   – dla psów ras użytkowych – posiadających co najmniej dyplom IPO-V,
   – dla psów ras myśliwskich – posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów,
   – dla chartów – zgodnie z odrębną uchwałą Zgromadzenia Generalnego FCI,
   – dla psów ras północnych zaprzęgowych (Alaskan Malamute, Pies grenlandzki, Samoyed, Siberian Husky).
   Certyfikaty użytkowości wydawane są przez Biuro ZG ZKwP na podstawie świadectw/dyplomów zweryfikowanych przez Główną Komisję Szkolenia (rasy użytkowe i charty) lub odpowiednio Przedstawiciela ZG ds. Kynologii Łowieckiej (rasy myśliwskie).
   Certyfikat użytkowości wydawany jest dla psów będących własnością członków ZKwP, które zaliczyły odpowiednie egzaminy/konkursy zorganizowane pod patronatem Głównej Komisji Szkolenia Psów lub PZŁ. W wyjątkowych przypadkach Główna Komisja Szkolenia lub odpowiednio Przedstawiciel ZG ds. Kynologii Łowieckiej, może zatwierdzić egzamin zdawany poza granicami Polski pod warunkiem, że był on przeprowadzony na oficjalnej imprezie międzynarodowej, na której przyznawany był wniosek na międzynarodowego championa pracy (CACIT) lub wnioski równoważne dla innych specjalności użytkowych (np. CACIL itp.). Dopuszcza się również wydawanie certyfikatów użytkowości psom zagranicznym na podstawie zawartych wcześniej umów między ZKwP i odpowiednią zagraniczną organizacją krajową

   • Hallo , ten zapis z reulaminu to ja znam ( czytałem) trudno wyszukać stwierdzenie że ” w kraju zarejestrowania psa ” ale to sprawdzę jeszcze w postanowieniach ogólnych FCI.
    Dzięki

   • Popatrz na ten zapis – możesz dostać certyfikat użytkowości w oparciu o dyplom III z field trialsów w Polsce a np. z niemieckiej czy czeskiej imprezy tylko rangi międzynarodowej. Smród walki o monopol czuć w najodleglejszych rzędach a sensu nie ma żadnego. Czyżby regionalne imprezy sędziowane w Niemczech, Czechach, na Ukrainie czy gdziekolwiek indziej nie miały jakości atestowanej przez FCI?? Niestety jak nie wiadomo o co chodzi ….

  • Kolego Irku:
   to ze FT3 upoważnia i wystarcza, nie oznacza że ambicją Właściciela psa nie jest posiadanie Ceryfikatu w oparciu o bardziej „zacny” dyplom Konkursu.
   Jednemu wystarczy FTII, inny złoży wniosek o wydanie Certyfikatu po otrzymaniu Dyplomu z Konkursu rangi IKP, Kleeman, Podhajski czy chociaż Krajowego Konkursu Wyżłów w klasie wszechstronnej.
   Co nie zabrania otrzymania go po regionalnych, FT organizowanych przez zaprzyjażnione Koło kilka kilometrów od miejsca zamieszkania, w zasobnym łowisku, z wynikiem Dyplomu II st. bez zbędnego jechania 1200km na jakis bardziej „prestiożowy” Konkurs.

   • kol Adamie naturalnie , ze ambicje motywuja do roznych czynow . W moim przypadku wg zapisu regulaminu przyznawania certyfikatu przez ZKwP nie mam innej mozliwosci by go otrzymac jak tylko poprzez podpisanie deklaracji czlonkowskiej ZKwP zdobycie dyplomu min FT III lub wyzej . Jako ” nie czlonek ” ZKwP mam do wyboru zaliczyc min Solms lub AZP / HZP, wystapic do VDH o wyd. certyfikatu FCI , wystawic psa na wystawie psow uzytkowych w Polsce placac stawke jako „obcokrajowiec”(od kiedy to rodowod mego psa stanowi o moim obywatelstwie ? )
    Gdy nie mam certyfikatu FCI z VDH to musze pogonic psa zaliczyc IKP i czekac na przychylnosc Przedstawiciela ZG ds. Kynologii Łowieckiej aby w ” trybie szczegolnym ” wystawil certyfikat .Nastepna mozliwosc pojawi sie gdy ZKwP podpisal by (?) porozumienie z odpowiednia organizacja w np. w Niemczech .
    Pomijam kwestie wartosci , znaczenia i przydatnosci tegoz certyfikatu , oplat za jego wystawienie ,niech sobie bedzie , mi on nie przeszkadza ,Ile mniej bylo by tu klapania w klawiature gdyby ten zapis skierowany byl do mnie a nie przeciwko mnie, mysliwago, czlonka PZL chcacego polowac z psem mysliwskim.
    Prosze powiedziec co by sie stalo gdyby powstal taki zapis –
    -Certyfikat użytkowości wydawany jest dla psów będących własnością członków ZKwP / PZL

    • Kolego Irku:
     Certyfikaty są wydawane przez organizacje kynologiczna w ktorej jest zarejestrowany PIES.
     Kolega moze mieszkac w Polsce, polowac w Polsce, ale ma psa zarejestrowanego w Niemczech. i tam też taki certyfikat Kolega otrzyma.na zasadach wydawania Certyfikatu kraju/organizacji w której PIES jest zarejestrowany.
     Działa to tak w każdą stronę. PSA z Polski – Kluby DK w niemczech traktuja jak obcokrajowca, a w Polsce niemieckiego dokładnie tak samo. 🙂

    • Kolego Irku:
     tu nie ma znaczenia Kolegi obywatelstwo.
     Certyfikat jest wystawiany dla PSA. Jesli PIES jest zarejestrowany w Niemczech, to tam otrzyma taki certyfikat.

     • Kol Adamie prosze przeanalizowac moj ostatni wpis , uwzgledniajac ostatnie zdanie i stwierdzic czy pozastala reszta powyzej miala by dla mnie i mi podobnych jakiekolwiek znaczenie ?

     • Kolego Irku:
      1. bycie członkiem organizacji kynologicznej nie jest jednoznaczne z posiadaniem zarejestrowanego w niej psa.
      2. Certyfikat użytkowości wydawany jest dla psów ZAREJESTROWANYCH w ZKwP, oraz ich właściciel ma opłacone składki ZKwP.
      3. PZŁ dawno temu oddało darmo Kynologie łowiecką pod opiekę ZKwP, i jedyny wpływ jaki ma na Kynologię Łowiecką PZŁ jest organizowanie imprez Kynologii łowieckiej. dopuszczając do całkowitego jej upadku.

     • Kolego Irku:
      doskonale rozumiem co Kolega ma na mysli.
      ale do „tanga trzeba dwojga ” 🙂
      Z życia wziete:
      Znany Czeski reproduktor, IKP1, KS, pies wszechstronny, polujący, V na Kleemanie lub IKP ( nie pamietam). Spodobał sie niemieckiemu Hodowcy, znana hodowla DK, zwrocił sie z zapytaniem o możliwość krycia tymże psem suki zarejestrowanej w DKV.
      Odpowiedz od Gerta Shad-a : „NIE”
      Powód: Ojciec tegoż psa nie ma HN 🙂

      2. przykład:
      Znany mener, przewodnik utytułowany i sznowany. Zwrocił sie z zapytaniem o szczeniaka w polskiej Hodowli. Chciał mieć wnuczka swojego ukochanego, naj naj naj reproduktora z KS, IKP, wszechstronnego, oznajmiacza, tropowca…itd.
      Urodzily sie szczeniaczki po znanym utytułowanym psie, z niemieckiej Hodowli DK, po UTYTUŁOWANEJ Łowiecko suce, IKP, Podhajski z Dyplomem PIERWSZEGO stopnia,
      Zapytał szefa klubu o poparcie ze dobrze robi. i jaka byłą odpowiedz ?????
      NIE !!!! dlaczego ???
      BABKA suki nie miała HD… BABKA!
      wiec piesek mimo ze miałby wszystkie konkursy i wymagania klubowe nie zostanie zarejestrowany jako Reproduktor w przyszłości……

      A teraz wróćmy do pytania:
      CZY ZKwP – MA, POWINNO, MUSI – WYSTAWIAĆ JAKIKOLWIEK DOKUMENT PSU KTORY NIE JEST W TEJ ORGANIZACJI ZAREJESTROWANY ?

      PS:
      HN – w Czechach, polsce organizacja takich testów jest zakazana od lat.
      HD – w Polsce jest obowiazkowa od niedawna ( chyba 2011 – moze 10 nie pamietam ale moge odszukac)

    • i jeszcze pytanko:
     Skoro Kolegi pies ma : PP I, KW I , KKU 3 , MFT 3
     to dlaczego musi Kolega zaliczyć min Solms lub AZP / HZP, by wystapic do VDH o wyd. certyfikatu FCI ????
     ja znam odpowiedz, ale proszę napisać, i wyjaśnić Koleżeństwu jak to jest z punktu widzenia aktywnego Członka niemieckiego Klubu DK 🙂

     • ale jazda , ZkwP nic nie musi ja nie żądam a jedynie próbuje cos zasugerować może niepotrzebnie ale miałem wątpliwości z
      punktu widzenia Członka niemieckiego Klubu DK :), (bedzie precyzyjniej.) Cóż mam wyjasniać Solms to minimum , mieć nie muszę a niemiecką ” zasadność” nawet lubię.( ikonka),czytałem że jes żle a tu czytam że (smutna ikonka)

     • specjalnych testów HN się nie prowadzi , jest to przeprowadzane w inny ” mniej” drazniący ekologów sposób , tak jak sprawa żywej kaczki w konkurencjach wodnych w każdym landzie inne zapisy .To zapewne kolega zna. .Anerkennung tylko nie wiem czy działa w dwie strony ?
      koleg Adamie ,Dziękuję za rozjasnienie sytuacji.i poswiecony mi czas.
      Pozdrawiam

 15. We wspomnianych Czechcach certyfikat użytkowości (dokument wystawiany przez ichniejszy związek kynologiczny) może zostać wystawiony na podstawie Zkousek Vloh (ZV) czyli odpowiednika naszych Prób Polowych… Z punktu widzenia łowieckiego taki certyfikat użytkowści do niczego nie upoważnia…
  Nazwa certyfikat użytkowości (work certificate ) ma sprawić wrażenie że jego posiadacz ma cechy psa myśliwskiego, a w praktyce często z takim psem polować się nie da…

  • Należy też jasno powiedzieć,
   W Czechach Certyfikat Użytkowości wydany przez CMKU ( odpowiednik ZKwP) nie umożliwia jednoznacznie oficjalnego polowania z psem posiadającym taki certyfikat.
   Do polowania z psem myśliwskim upoważnia „Zaświadczenie” wydawane przez okregowe oddziały Zwiazku łowieckiego na podstawie uzyskanych dyplomów z odpowiednich Konkursów potwierdzajacych przydatność do konkretnego typu polowania z psem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *